Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Kunnan järjestyssäännöissä on kiinteistöä koskevia määräyksiä.

1. Yhteiset tilat

 • Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudestaan.
 • Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty.
 • Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestetystä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten  varatuissa tiloissa.
 • Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.
 • Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle (isännöitsijä).

2. Jätehuolto

 • Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.
 • Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse.
 • Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

3. Huoneistot

 • Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00–07.00 on vältettävä melua.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle (isännöitsijä).
 • Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen kello 21.00.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattava tukkia tai vaurioittaa niitä.
 • Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä on luotava lumet.
 • Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

4. Tupakointi
Asunnon sisätiloissa ja parvekkeella tupakointi on kielletty. Yhtiön savuttomuutta ei voida kuitenkaan taata.

5. Muuttoilmoitus
Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

6. Pysäköinti
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty.

7. Tomuttaminen
Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina.
Pito- ja liinavaatteiden puristelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

8. Lemmikkieläimet
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia.
Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

9. Määräysten rikkominen
Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaan oton tai vuokrasopimuksen purkamisen.