Asumisoikeudesta

Mitä tarkoittaa asumisoikeus?

Asumisoikeus on asuntojen hallintamuoto, joka sijoittuu omistusasumisen ja vuokralla asumisen väliin. Asumisoikeus tarkoittaa oikeutta hallita asuinhuoneistoa asumisoikeustalossa, jonka rakentamiseen on myönnetty valtion asuntolainaa.

Asumisoikeusasunnon edut

 • Asumisoikeusasunto on hankintakustannuksiltaan alhainen, vain 15 % asunnon kokonaishinnasta.
 • Asumisoikeussopimusta voi käyttää mahdollisen pankkilainan vakuutena.
 • Asumisoikeusmaksun maksamista varten otetun pankkilainan korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.
 • Perheesi koko ei rajoita asumisoikeusasuntosi suuruutta.
 • Asumisoikeusasunnossa on yhtä turvallista asua kuin osaomistusasunnossa, sillä asumisoikeutta ei voi irtisanoa muilla perusteilla, kuin asunto-osakeyhtiölain mukaisilla haltuunottosäännöksillä.
 • Asukastoimikunnan kautta voit vaikuttaa talosi asioihin.
 • Käyttövastike on vastaavan vuokra-asunnon vuokraa alhaisempi.
 • Asumisoikeusasunnon ostosta ei mene varainsiirtoveroa, ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus säilyy.
 • Mikäli joudut väliaikaisesti muuttamaan toiselle paikkakunnalle, voit vuokrata asuntosi määräaikaisella vuokrasopimuksella jopa kahdeksi vuodeksi. Asiasta on tehtävä selvitys talonomistajalle.


Asumisoikeusmaksu ja vakuusmaksu

 • Asumisoikeusmaksu ja 2 kk:n käyttövastiketta vastaava vakuusmaksu tulee olla maksettuina ennen asuntoon muuttoa.

Käyttövastike

 • Asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta, jolla katetaan pääoma- ja ylläpitokustannukset.
 • Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea samojen säännösten mukaan kuin vuokrankin maksamiseen.
 • Asumisoikeusmaksun suorittamiseen otetun lainan koroista voidaan tehdä samat verovähennykset kuin muista asuntoluotoista.

Asunnon hakeminen

 • Uutta valtakunnallista järjestysnumeroa voi hakea ARA:sta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) 1.9.2023 alkaen.
 • Järjestysnumero haetaan ARA:n järjestysnumerorekisteristä.
 • Kirjaudu järjestysnumerorekisteriin esim.omilla pankkitunnuksilla.
 • Uusi numero maksaa 9,20 €, ja se pitää maksaa hakemuksen yhteydessä.
 • Jos verkkopalvelun käyttäminen ei ole mahdollista, hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella.
 • Lisätietoja asiasta löytyy ARA:n verkkosivulta

Asunnon vaihtaminen

 • Jos haluatte vaihtaa asumisoikeusasuntoa, pitää vaihdolle olla peruste. Esim. haetaan isompaa asuntoa, koska perhekoko on kasvanut tai pienempää asuntoa, koska väki on vähentynyt.
 • Asuntojen keskinäinen vaihto voidaan tehdä vanhalla, nykyiseen asuntoon sidotulla järjestysnumerolla. Tämä tarkoittaa, että kaksi ASO-asukasta vaihtavat keskenään asuntoa.
 • Jos vaihtaa kohteen sisällä asunnosta toiseen vapautuvaan asuntoon, tulee hakea uusi järjestysnumero.

Valintaperusteet asumisoikeusasuntoon

 • Hakijan tulee hakuhetkellä olla 18 vuotta täyttänyt.
 • Hakijalta edellytetään, ettei hän hyväksymishetkellä omista hakualueella kohtuullisen asumistason mukaista omistusasuntoa eikä hänellä ole riittäviä varoja sellaisen hankkimiseen tai asuntonsa korjaamiseen tällaiseksi.
 • Asunnoissa on tuloharkinta.
 • Asunnon varallisuusraja ei koske yli 55-vuotiaita.
 • Selvitykset varallisuudesta ja mahdollisesta omistusasunnosta tarkistetaan AVO-Asumisoikeus Oy:n toimesta ennen kuin ne lähetetään kuntaan, joka hyväksyy tai hylkää hakijan asumisoikeuden haltijaksi.

Asumisoikeusasunnon irtisanominen

 • Asumisoikeussopimuksen luovutusaika (irtisanomisaika) on kolme kuukautta siitä päivästä, kun luovutusilmoitus vastaanotetaan Avo-Asumisoikeus Oy:ssä.
 • Velvollisuus maksaa kuukausittaista käyttövastiketta on voimassa, kunnes asumisoikeus siirtyy uudelle asukkaalle tai talonomistajalle.
 • Luopuessaan asumisoikeusasunnosta saa asumisoikeuden haltija takaisin sijoittamansa asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksin muutoksella tarkistettuna.
 • Asumisoikeus- ja vakuusmaksu palautetaan, kun asunto on tarkastettu ja loppuselvitys on tehty,

Meidän kohteet

 • Lue esittelyt Avo-Asumisoikeuden yhtiöistä täältä