Asumisoikeudesta

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeus on asuntojen hallintamuoto, joka sijoittuu omistusasumisen ja vuokralla asumisen väliin. Asumisoikeus tarkoittaa oikeutta hallita asuinhuoneistoa asumisoikeustalossa, jonka rakentamiseen on myönnetty valtion asuntolainaa.

• Asumisoikeus sijoittuu omistusasumisen ja vuokralla asumisen väliin.
• Asumisoikeussopimusta voi käyttää mahdollisen pankkilainan vakuutena.
• Asukastoimikunnan kautta voit vaikuttaa talosi asioihin.
• Käyttövastike on vastaavan vuokra-asunnon vuokraa alhaisempi.
• Asumisoikeusasunnon ostosta ei mene varainsiirtoveroa, ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus säilyy.
• Mikäli joudut väliaikaisesti muuttamaan toiselle paikkakunnalle, voit vuokrata asuntosi määräaikaisella vuokrasopimuksella jopa kahdeksi vuodeksi. Asiasta on tehtävä selvitys talonomistajalle.

ASO-maksu ja vakuusmaksu
• Asumisoikeusmaksu ja 2 kk:n käyttövastiketta vastaava vakuusmaksu tulee olla maksettuina ennen asuntoon muuttoa.

Käyttövastike
• Asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta, jolla katetaan pääoma- ja ylläpitokustannukset.
• Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea samojen säännösten mukaan kuin vuokrankin maksamiseen.
• Asumisoikeusmaksun suorittamiseen otetun lainan koroista voidaan tehdä samat verovähennykset, kuin muista asuntoluotoista.

Järjestysnumero
• Järjestysnumero haetaan ARA:n järjestysnumerorekisteristä.
• Se on verkkopalvelu, johon pitää kirjautua esimerkiksi pankkitunnuksilla.
• Uusi numero maksaa noin 10 € ja se pitää maksaa hakemuksen yhteydessä.
• Jos verkkopalvelun käyttäminen ei ole mahdollista, hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella.
• Järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta sen hakemisesta.
• Asunnosta kieltäytyminen ei johda järjestysnumeron menettämiseen.

Asunnon vaihtaminen
• Jos haluat vaihtaa asumisoikeusasuntoa, pitää vaihdolle olla peruste. Esim. haetaan isompaa asuntoa, koska perhekoko on kasvanut tai pienempää asuntoa, koska väki on vähentynyt.
• Asuntojen keskinäinen vaihto voidaan tehdä vanhalla, nykyiseen asuntoon sidotulla järjestysnumerolla. Tämä tarkoittaa, että kaksi ASO-asukasta vaihtavat keskenään asuntoa.
• Jos vaihtaa kohteen sisällä asunnosta toiseen vapautuvaan asuntoon, tulee hakea uusi järjestysnumero.

Valintaperusteet asumisoikeusasuntoon
• Hakijan tulee hakuhetkellä olla 18 vuotta täyttänyt.
• Hakijalta edellytetään, ettei hän hyväksymishetkellä omista hakualueella kohtuullisen asumistason mukaista omistusasuntoa eikä hänellä ole riittäviä varoja sellaisen hankkimiseen tai asuntonsa korjaamiseen tällaiseksi.
• Asunnon varallisuusraja ei koske yli 55-vuotiaita.
• Hakijan on toimitettava liitteet (mm. edellisen vuoden esitäytetty veroilmoitus), joista varallisuus tarkistetaan ennen asumisoikeussopimuksen tekemistä.

Asumisoikeusasunnon irtisanominen
• Asumisoikeussopimuksen luovutusaika (irtisanomisaika) on 3 kk:tta siitä päivästä, kun luovutusilmoitus vastaanotetaan Avo-Asumisoikeus Oy:ssä.
• Luovutusilmoitus tehdään sähköisesti Avo-Asuntojen verkkosivulla tai paperilomakkeella.
• Käyttövastikkeen maksuvelvollisuus on voimassa, kunnes asumisoikeus siirtyy uudelle asukkaalle tai talonomistajalle.
• Luopuessaan asumisoikeusasunnosta saa asumisoikeuden haltija takaisin sijoittamansa asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksin muutoksella tarkistettuna.
• Asumisoikeus- ja vakuusmaksu palautetaan, kun asunto on tarkastettu ja loppuselvitys on tehty.

LISÄTIETOA: ARA ohjesivusto