Varallisuusraja

Varallisuus

  • Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan: asunnon saantiin vaikuttavat hakijan asunnontarve, varallisuus ja tulot (ilman aikaisemmin määriteltyjä tulojen ylärajoja).
  • Mikäli haet asuntoa korkotuetusta kohteesta, tulee sinun antaa hakemuksessasi selvitys näistä asioista.

Yli 55-vuotiaat hakijat

1.1.2006 voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä varallisuusrajat ja tarve-ehdot eivät koske 55-vuotiaita ja sitä vanhempia hakijoita ja asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavia. Mikäli tarve-ehtoja täyttäviä hakijkoita ei johonkin asuntoon ole, niin asuntoon voidaan hyväksyä myös muukin hakija.

  • Varallisuudessa huomioidaan nykyisen asunnon käypä arvo.
  • Varallisuudeksi katsotaan myös osuus kuolinpesästä, maapohjasta, metsäyhtymästä, pörssiosakkeet ja rahastot.
  • Varallisuudesta voidaan vähentää asuntovarallisuuteen kohdistuvat velat.