Osaomistusasunnot

Korkotuettu osaomistusasunto

 • Osaomistajana maksat ensivaiheessa 15 % velattomasta hinnasta.
 • Lainaa voi ottaa maksimissaan 50 % osaomistusmaksusta.
 • Noin 5 vuoden kuluttua asunnon ostamisesta osakkaalla on mahdollisuus ostaa loput 85 % osakkeista.
 • Kauppahinta on alkuperäisen kauppahinnan ja osaomistuksen erotus.
 • Loppuosuuden kaupan jälkeen asukas on asunto-osakeyhtiölain mukainen osakas, jolloin hänen hoidettavakseen jää vain hoitovastike ja käyttömaksut.

Vuokra-aika ja vuokran määrä

 • Osaomistusasunnon hallinta perustuu ensimmäisen noin viiden vuoden aikana määräaikaiseen vuokrasopimukseen, joka tehdään enemmistöosakkaan kanssa.
 • Vuokra koostuu hoito-, rahoitus – ja hallintokuluista. Vuokran on katettava edellä mainitut ja sitä tarkistetaan vuosittain.

Osaomistusmaksu

Osaomistusmaksu tulee olla maksettuna ennen asuntoon muuttoa.

Varallisuusrajat

Korkotuetuissa osaomistusasunnoissa on käytössä varallisuusrajat, joita ei saa ylittää. Asunnoissa on myös tuloharkinta.

Huoneiston kunnossapito

Asukas vastaa huoneiston kunnossapidosta siten, kuin laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta nro 481/1995 vuokralaisen velvollisuudeksi on määrätty.

Vähemmistöosakkaan oikeus luopua osakkuudestaan sekä kulukorvaus

 • Vähemmistöosakkaalla on oikeus halutessaan luopua osuudestaan ja samalla vuokraoikeudes­taan tekemällä Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy:llekirjallisen lunastusvaatimuksen (irtisanominen).
 • Irtisanomisen voi käydä täyttämässä toimistolla (Hallituskatu 17, Tampere).
 • Irtisanomisaika on kolme (3) täyttä kuukautta, jonka kuluttua Avo-Asunnoilla on lakiin perustuva velvollisuus maksaa osa­omistusmaksu alkuperäisen suuruisena takaisin. Keskimääräinen palautusaika on 14 vrk:ta.
 • Pirkanmaan Avo-Asunnot perii osaomistuksen purkamisesta kulukorvauksena 2,0 % alkuperäisestä osaomistusmaksusta sekä puolisoiden välisestä siirtokaupasta 110 €.

Muutostyöt

Osuuden omistaja voi omalla kustannuksellaan teetättää huoneiston tasoa parantavia muutostöitä, jotka jäävät alkuperäisinä ilman erillistä sopimusta asuntoon mahdollisen osaomistuksesta luopumisen jälkeen.

Muutostyöt on etukäteen hyväksytettävä enemmistöomistajalla.

Periytyminen

Osakeosuuden omistus periytyy kuten muukin omaisuus.

Asukaskokous

Asukaskokous päättää asioista, jotka liittyvät kiinteistön hoitoon.

Varainsiirtovero

Osaomistusmaksusta maksetaan varainsiirtovero 2,0 %.

Mikäli loppuosuuden lunastushetkellä on alle 40-vuotias ensiasunnon ostaja, maksetun varainsiirtoveron saa verotoimistosta hakemuksesta takaisin.

Hae asuntoa

Asuntotarjouksen saatuasi, valmistaudu toimittamaan seuraavat liitteet:

 • Vuosien verotuspäätökset ja erittelyosat
 • Vuoden 2018 esitäytetty veroilmoitus (kaikki sivut)
 • Uusin palkkatodistus tai muu selvitys tuloista
 • Mikäli hakijalla on omaisuutta (esim. nykyinen tai aiemmin myyty omistusasunto, kesämökki, osuus kuolinpesästä) selvitys siitä.
 • Mikäli hakija on hakenut avioeroa, tarvitaan käräjäoikeuden leimaama avioerohakemus.
 • Kopio nykyisestä vuokrasopimuksesta (jos asuu vuokralla).
 • Kopio virallisesta henkilötodistuksesta.
 • Ote omien tietojen tarkistuksesta Väestörekisterikeskuksen palvelun kautta
 • Liitteet voi toimittaa suoraan toimistolle tai sähköpostin kautta: isannointi(at)avoasunnot.fi
 • Hyväksymme hyvälaatuiset valokuvat liitteistä / skannatut dokumentit