Varallisuusrajat

Varallisuusrajat

  • Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan: asunnon saantiin vaikuttavat hakijan asunnontarve, varallisuus ja tulot.
  • Mikäli haet asuntoa korkotuetusta kohteesta, tulee sinun antaa hakemuksessasi selvitys näistä asioista.

Varallisuus mahdollisten velkojen jälkeen ei saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

TAMPERE (1.8.2019 alk.)
1 hlö:       50.000 €
2 hlöä:     61.000 €
3 hlöä:     76.000 €
4 hlöä:     86.000 €
Mikäli ruokakuntaan kuuluu neljä hakijaa tai enemmän, korotetaan varallisuusrajaa 10.000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.
31.7.2019 ASTI
1 hlö:       48.000 €
2 hlöä:     59.000 €
3 hlöä:     71.000 €
4 hlöä:     84.000 €

PIRKKALA
1 hlö:       37.000 €
2 hlöä:     56.000 €
3 hlöä:     74.000 €
4 hlöä:     84.000 €
5 hlöä:     94.000 €

YLÖJÄRVI
1 hlö:       33.000 €
2 hlöä:     50.000 €
3 hlöä:     66.000 €
4 hlöä:     83.000 €
5 hlöä:     99.000 €

MUU PIRKANMAA
1 hlö:       34.000 €
2 hlöä:     43.000 €
3 hlöä:     48.000 €
4 hlöä:     59.000 €
5 hlöä:     71.000 €

  • Varallisuudessa huomioidaan nykyisen asunnon käypä arvo.
  • Varallisuudeksi katsotaan myös osuus kuolinpesästä, maapohjasta, metsäyhtymästä, pörssiosakkeet ja rahastot.
  • Varallisuudesta voidaan vähentää asuntovarallisuuteen kohdistuvat velat.
  • Vapaarahoitteisissa asunnoissa varallisuusrajoja ei ole. Avo-Asunnoilla on muutama tällainen kohde.