Varallisuusrajat

Varallisuusrajat

  • Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan: asunnon saantiin vaikuttavat hakijan asunnontarve, varallisuus ja tulot.
  • Mikäli haet asuntoa korkotuetusta kohteesta, tulee sinun antaa hakemuksessasi selvitys näistä asioista.
  • Varallisuudessa huomioidaan nykyisen asunnon käypä arvo.
  • Varallisuudeksi katsotaan myös osuus kuolinpesästä, maapohjasta, metsäyhtymästä, pörssiosakkeet ja rahastot.
  • Varallisuudesta voidaan vähentää asuntovarallisuuteen kohdistuvat velat.
  • Vapaarahoitteisissa asunnoissa varallisuusrajoja ei ole. Avo-Asunnoilla on muutama tällainen kohde.

Varallisuus mahdollisten velkojen jälkeen ei saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

TAMPERE
1 hlö:       52.000 €
2 hlöä:     63.000 €
3 hlöä:     79.000 €
4 hlöä:     89.000 €

PIRKKALA
1 hlö:       37.000 €
2 hlöä:     56.000 €
3 hlöä:     74.000 €
4 hlöä:     84.000 €

YLÖJÄRVI
1 hlö:       36.000 €
2 hlöä:     53.000 €
3 hlöä:     71.000 €
4 hlöä:     81.000 €

LEMPÄÄLÄ
1 hlö:       36.000 €
2 hlöä:     53.000 €
3 hlöä:     71.000 €
4 hlöä:     81.000 €

Mikäli ruokakuntaan kuuluu neljä hakijaa tai enemmän, korotetaan varallisuusrajaa 10.000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden. Esim. kaksi aikuista ja kaksi lasta: 119.000 €

KANGASALA, NOKIA
1 hlö:       34.000 €
2 hlöä:     43.000 €
3 hlöä:     48.000 €
4 hlöä:     59.000 €
5 hlöä:     71.000 €