Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Päivitetty 9.11.2023

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Kunnan järjestyssäännöissä on kiinteistöä koskevia määräyksiä.

1. YHTEISET TILAT
Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty.
Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestetystä. Paloturvallisuussyistätavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle (isännöitsijä).

2. JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräyksetjätteiden lajittelusta.
Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse.
Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

3. PYSÄKÖINTI
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeetonjoutokäynti on kielletty.

4. HUONEISTOT
Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00–07.00 on vältettävä melua.
Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista onviipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle (isännöitsijä).
Muutos- ja korjaustöitä saa tehdä ainoastaan vuokranantajan ennakollisella luvalla. Muutostöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattava tukkia tai vaurioittaa niitä. Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä on luotava lumet.

Kerros- ja luhtitaloissa grillaus on sallittua ainoastaan sähkögrillillä. Rivi- ja paritaloissa saa käyttäähiili/kaasugrilliä. Yleisiä paloturvallisuus ohjeita tulee aina noudattaa.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

5. TUPAKOINTI
Asunnon sisätiloissa ja parvekkeella tupakointi on kielletty. Yhtiön savuttomuutta ei voida kuitenkaan taata. Mikäli asukas on tupakoinut asunnon sisätiloissa, peritään toteutuneet remonttikulut asukkaaltapoismuuton yhteydessä.

6. MUUTTOILMOITUS
Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiönedustajalle.

7. TOMUTTAMINEN
Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla taialueilla ja vain ilmoitettuina aikoina.
Pito- ja liinavaatteiden puristelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittuhuoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

8. LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita, eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia.
Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässäläheisyydessä.

9. MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN
Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.