Tietoa asumisoikeudesta

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeus on asuntojen hallintamuoto, joka sijoittuu omistusasumisen ja vuokralla asumisen väliin. Asumisoikeus tarkoittaa oikeutta hallita asuinhuoneistoa asumisoikeustalossa, jonka rakentamiseen on myönnetty valtion asuntolainaa.

 • Asumisoikeus sijoittuu omistusasumisen ja vuokralla asumisen väliin.
 • Asumisoikeussopimusta voi käyttää mahdollisen pankkilainan vakuutena.
 • Asukastoimikunnan kautta voit vaikuttaa talosi asioihin.
 • Käyttövastike on vastaavan vuokra-asunnon vuokraa alhaisempi.
 • Asumisoikeusasunnon ostosta ei mene varainsiirtoveroa, ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus säilyy.
 • Mikäli joudut väliaikaisesti muuttamaan toiselle paikkakunnalle, voit vuokrata asuntosi määräaikaisella vuokrasopimuksella jopa kahdeksi vuodeksi. Asiasta on tehtävä selvitys talonomistajalle.

Asunnon tarve ja varallisuus

 • Hakijan tulee hakuhetkellä olla 18 vuotta täyttänyt.
 • Jos hakija tai mukana muuttavat 18–54-vuotiaat perheenjäsenet omistavat asunnon, tai heillä on varallisuutta, ne huomioidaan asunnontarpeen arvioinnissa.
 • Hakijalta edellytetään, ettei hän hyväksymishetkellä omista hakualueella kohtuullisen asumistason mukaista omistusasuntoa, eikä hänellä ole riittäviä varoja sellaisen hankkimiseen tai asuntonsa korjaamiseen tällaiseksi.
 • Asunnon varallisuusraja ei koske yli 55-vuotiaita.
 • Hakijan on toimitettava liitteet (mm. edellisen vuoden esitäytetty veroilmoitus), joista varallisuus tarkistetaan ennen ASO-sopimuksen tekemistä.

ASO-maksu ja vakuusmaksu

 • Asumisoikeusmaksu ja 2 kk:n käyttövastiketta vastaava vakuusmaksu tulee olla maksettuina ennen asuntoon muuttoa.

Käyttövastike

 • Asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta, jolla katetaan pääoma- ja ylläpitokustannukset.
 • Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea samojen säännösten mukaan kuin vuokrankin maksamiseen.
 • Asumisoikeusmaksun suorittamiseen otetun lainan koroista voidaan tehdä samat verovähennykset, kuin muista asuntoluotoista.

Järjestysnumero

 • Järjestysnumero haetaan ARA:n järjestysnumerorekisteristä.
 • Se on verkkopalvelu, johon pitää kirjautua esimerkiksi pankkitunnuksilla.
 • Uusi numero maksaa noin 10 € ja se pitää maksaa hakemuksen yhteydessä.
 • Jos verkkopalvelun käyttäminen ei ole mahdollista, hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella.
 • Järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta sen hakemisesta.
 • Asunnosta kieltäytyminen ei johda järjestysnumeron menettämiseen.

Asunnon vaihtaminen

 • Jos haluat vaihtaa asumisoikeusasuntoa, pitää vaihdolle olla peruste. Esim. haetaan isompaa asuntoa, koska perhekoko on kasvanut tai pienempää asuntoa, koska väki on vähentynyt.
 • Asuntojen keskinäinen vaihto voidaan tehdä vanhalla, nykyiseen asuntoon sidotulla järjestysnumerolla. Tämä tarkoittaa, että kaksi ASO-asukasta vaihtavat keskenään asuntoa.
 • Jos vaihtaa kohteen sisällä asunnosta toiseen vapautuvaan asuntoon, tulee hakea uusi järjestysnumero.

Asumisoikeusasunnon irtisanominen

 • Asumisoikeussopimuksen luovutusaika (irtisanomisaika) on kolme kuukautta siitä päivästä, kun luovutusilmoitus vastaanotetaan Avo-Asumisoikeus Oy:ssä.
 • Luovutusilmoitus tehdään sähköisesti Avo-Asuntojen verkkosivulla tai paperilomakkeella.
 • Käyttövastikkeen maksuvelvollisuus on voimassa, kunnes asumisoikeus siirtyy uudelle asukkaalle tai talonomistajalle.
 • Luopuessaan asumisoikeusasunnosta saa asumisoikeuden haltija takaisin sijoittamansa asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksin muutoksella tarkistettuna.
 • Asumisoikeus- ja vakuusmaksu palautetaan, kun asunto on tarkastettu ja loppuselvitys on tehty.

 

Lisätietoa: ARA ohjesivusto